MODEL 313 Series

桌上型話機

  • 適用於控制室、辦公室、警衛室、值班室、高溫、高噪音、高危險性、重污染工業環境。
  • 防爆等級Class Ⅰ, Groups A, B, C, D, Division 2; Class Ⅱ, Groups F, G , Division 2; Class Ⅲ, Division 2。
  • 具IECEx GB認證,防爆標誌Ex nA Ⅱ T6/DIP A22 TA,T6 IP54。
  • 具CNS防爆認證,防爆標誌Ex nA Ⅱ T6 IP54。

系統架構圖 下載產品型錄