MODEL JB401 Series

室內壁掛型電纜接線箱系列

  • 適用於大區域、高溫、高噪音、高危險性、重污染工業環境。
  • 內附標準64點端子台,1進3出
  • 防爆等級Class Ⅰ, Groups A, B, C, D, Division 2; Class Ⅱ, Groups F and G。
  • 具IECEx GB認證,防爆標誌Ex nA Ⅱ T6/DIP A21 TA,T6 IP64。
  • 具CNS防爆認證,防爆標誌Ex nA Ⅱ T6 IP65

系統架構圖 下載產品型錄