MODEL 5401A & 5411A Series

室内防爆壁挂型话机&室外防爆壁挂型话机

 • 适用于大区域、高温、高噪音、高危险性、重污染工业环境。
 • 防爆等级Class Ⅰ, Groups C and D, Division 1; Class Ⅱ, Groups E, F and G, Division 1; Class Ⅲ。
 • 具IECEx GB认证
  MODEL 5401A防爆标志Ex d [ib] ib Ⅱ C T6/DIP A21 TA,T6 IP64
  MODEL 5411A防爆标志Ex d [ib] ib Ⅱ C T6/DIP A20 TA,T6 IP66
 • 具CNS防爆认证
  MODEL 5401A防爆标志Ex d [ib] ⅡB+H2 T6 IP65/Ex tD 21 TL85°C
  MODEL 5411A防爆标志Ex d [ib] ⅡB+H2 T6 IP66

系统架构图